Kirker i Hasvik gjennom tidene

1589 - Sørvær og Hasvåg kirker nevnes i en oversikt over kirker i Nord-Norge.

1697 - Sørvær kirke ble revet ned etter at den forfalt og ble ødelagt av uvær. Hasvåg kirke var også forfalt, men ble forsøkt reparert.

1712 - Hasvik kirke ble bygget, det vil si at kirken ble flyttet fra Hasvåg til Hasvik, til stedet der den gamle kirkegården ligger.

1756 - Hasvik fikk ny kirke, bygget blant annet av materiale fra Hjelmsøy kirke.

1861 - Hasvik fikk bygget ny kirke - en langkirke i tømmer.

1888 - Galten kirke ble bygget.

1944 - Hasvik kirke ble brent. Galten kirke ble forsøkt påtent, men brente ikke.

1952 - Galten kirke ble flyttet til Dønnesfjord.

1955 - Hasvik kirke ble innviet etter gjenreisningen.

1959 - Breivikbotn kirke ble innviet.

1968 - Sørvær kirke ble innviet.

Hasvik gamle kirkegård

Den første kirka i Hasvik lå i Hasvåg. Den ble nevnt i en oversikt over kirker i Nord-Norge i 1589, i 1697 var den forfalt og forsøkt reparert. 
 
I 1712 ble kirken revet ned og flyttet til Hasvik der den ble bygget opp igjen.

Første gang vi hører om kirkegården på sanden i Hasvik er i 1754.
Den ble benyttet til etter 2. verdenskrig.
 
I november 1944 ble den daværende kirka brent under tvangsevakueringen av Finnmark
 
Når Hasvik ble gjenoppbygd etter frigjøringen ble kirka flyttet.
I dag bygges det et monument ved den gamle kirkegården.

 

Dønnesfjord kirke

En enkel men vakker hvit trekirke med omlag 150 sitteplasser. 
Dønnesfjord kirke ble opprinnelig satt opp i Galten, der sto den ferdig i 1888 og ble innviet 28. august 1888.
Under tvangsevakueringen høsten 1944 ble Galten handelssted brent ned.
Det ble også forsøkt satt fyr på kirka, men ilden sloknet og kirka overlevde krigen.
I 1951 ble kirka flyttet til Dønnesfjord der den ble innviet igjen i 1952. 

Hasvik kirke

Hasvik kirke er hovedkirken i Hasvik kommune og har plass til 200 mennesker.
Kirken ble innviet 17. juli 1955.
På innvielsesdagen ble det døpt 10 barn og byggmesteren for kirken, Hans Kristian Markussen ble viet.

Breivikbotn kirke

Breivikbotn kirke er en vakker rødmalt langkirke i tre bygget i 1959. 
Kirken har ca. 90 sitteplasser.
Arkitekten var Rolv Harlev Jenssen.
Altertavlen er et vakkert kors på veggen

Sørvær kirke

Sørvær kirke er bygd i 1968, den er lagd i tre og stein og har ca. 90 sitteplasser.
Både døpefonten og prekestolen er laget i tre. 
En vakker kirke som med sin spesielle arkitektur og vakre utsmykking er verdt et besøk.