Hasvik gamle kirkegård

Rett ved fergekaia på Hasvik ligger Hasvik gamle kirkegård. Kirkegården er fra 1700-tallet, men er ikke den eldste i kommunen.

Kirken på Hasvik ble bygget i 1712 - og første gang vi hører om kirkegården er i 1754. I et notat etter befaring heter det: "Her er Kirkegaardens Indhegning af Hvalfiskeben, ret Reguliert opført, og Kirken har sine Fundamenter af same Slags". Gjerdet rundt kirkegården var i tidligere tider laget av hvalbein, noe som skyldtes at nederlenderne drev en utstrakt hvalfangst på Sørøya på 1500-tallet. Det var derfor ikke uvanlig å bruke hvalbein som byggematerialer på den trefattige øya. Fundamentene til kirken som tidligere var beliggende ved den gamle kirkegården, var også av hvalbein. Denne kirka sto først i Hasvåg, men ble reparert og flyttet til Hasvik i 1712. Den holdt imidlertid ikke så lenge, allerede i 1756 ble det reist en "ny" kirke, delvis av materialer fra Hjelmsøy gamle kirke. I 1861 fikk Hasvik for første gang en kirke som var ny fra grunnen - en langkirke i tømmer som ble brent av tyskerne høsten 1944. Den vakre hvitmalte kirken som ble oppført etter krigen, ble flyttet noen hundre meter lenger opp i sentrum av Hasvik. Hasvik gamle kirkegård var brukt fram til etter 2. Verdenskrig. Den ble restaurert i 1994, i forbindelse med markeringen av evakuering og brenning i Finnmark.
Sommeren 2022 startet et større restaureringsarbeide Da ble det ble satt opp nytt gjerde rundt hele kirkegården.

Et nytt minnesmerke over det som var livsnerven i Hasvik tørrfiskhjellen ble også satt opp, den gav vekst og trygghet i en vanskelig tid for våre forfedre.
En tid med blodslit og oppoffrelse for at familien skulle ha mat på bordet 

Kirka i Hasvåg

Den første kirka i Hasvik lå i Hasvåg. Den ble nevnt i en oversikt over kirker i Nord-Norge i 1589, i 1697 var den forfalt og forsøkt reparert. 

 

I 1712 ble kirken revet ned og flyttet til Hasvik der den ble bygget opp igjen.
Det er i dag ingen synlige spor etter denne kirken. men det ble under byggingen av veien funnet gamle levninger.