Hasvik kirke

 

Hasvik kirke er hovedkirken i Hasvik kommune, og har plass til 200 mennesker. Den ble innviet 17. juli 1955. På innvielsesdagen ble det døpt 10 barn, og byggmesteren for kirken, Hans Kristian Markussen, ble viet.

Hasvik kirke er en vakker, hvitmalt kirke med en spesiell arkitektur. Innvendig er kirken malt i varme farger.

Nyttårsaften 1999 ble det avduket to vakre glassmalerier laget av Maria Steen.
Det første glassmaleriet til venstre i kirka, tar utgangspunkt i Jesu fødsel.
Det andre tar utgangspunkt i Jesu død og oppstandelse.

I 1956 - i en alder av 16 år - laget hun også den vakre altertavla til Hasvik kirke. Hun solgte den for kr 865,- inkludert frakt.

Ved Hasvik kirke er det laget en vakker, hesteskoformet minnelund med 51 rullesteiner på et teppe av skjellsand for å minnes de som ble borte på havet.

Der er også reist en bauta over de som mistet livet under 2. verdenskrig.

Minnelunden

Havet gir, og havet tar.

Bautaen

21 unge mennesker fra Sørøya mistet livet som en direkte følge av tyskernes krigshandlinger under 2. verdenskrig. For å minnes disse uskyldige ofrene, ble det 4. august 1963 reist en bauta ved Hasvik Kirke